Gengda: Besuch bei Fu Hu » Brücke Min Jiang

Brücke Min Jiang

Auf der Brücke über dem gestauten Min Jiang Fluß bei Yingxiu


Kommentieren